Tytuł projektu: Wdrożenie innowacyjnego systemu B2C rewolucjonizującego proces zamówień w branży gastronomicznej

Cel projektu: Cel główny projektu obejmuje wprowadzenie na rynek innowacyjnego systemu typu B2C do obsługi zamówień w gastronomii,a także realizację celów szczegółowych wspomagających wdrożenie, takich jak:– pokrycia niezbędnych wynagrodzeń osób zaangażowanych w realizację systemu,– zakupienia specjalistycznych środków trwałych w postaci serwera dla możliwości stosowania rozwiązania typu chmura orazsmartphonów/tabletów do testów systemu– zwiększenie zatrudnienie w firmie i powołanie nowego działu handlowo-marketingowego

Nazwa beneficjenta: GRUPA ABS ADRIAN SADOWSKI

Planowane efekty:
W ramach inwestycji Beneficjent poniesie wydatki (współfinansowane z Funduszy Europejskich) na stworzenie i wprowadzenie na rynek innowacyjnego systemu B2C do obsługi zamówień w gastronomii

Wartość projektu: 582 540,52

Kwota kosztów kwalifikowalnych: 488 486,90

Wkład Funduszy Europejskich: 219 819,10

Daj się wciągnąć i dołącz do grona naszych Partnerów! Kontakt z nami!

Zadzwoń do nas pod numer 790 326 700,
lub wypełnij poniższy formularz: